Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 14/16, Brno
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 17. 5.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3ZL prax prax prax prax prax prax prax prax prax prax prax prax
4PS Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4ZL Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bochýnek Jan - .. OA
Brzezina Hana .... - - - -
Čižmárová Marcela -
Eisenhammerová Petra .... .... .... .... .... .... - - -
Havlátová Kateřina - - - - -
Jarolímková Jana .... .... .... .... .... ....
Matoušková Markéta HM HM HM - KD KD - - -
Novák Martin .. - SV - ..
Novohradská Deutschová Linda ....
Odstrčilíková Andrea .. ..
Seiterová Magdalena - - .. ZG - - - -
Soldánová Veronika ..
Šulerová Helena - .. .. - - .. .. .. - - - -
Zezulová Kristýna - .. .. NJ - - -
Vítková Jana .. KrM .. .. .. ..
Zgažar Vít -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
301 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
306 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
308 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Brzezina Hana
2. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Havlátová Kateřina
1. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Hulmanová Magda
-1 supl. (MaM Mat) OSN 2APS (OSN2) 104 Supl
0 supl. (MaM Mat) OSN 2APS (OSN2) 104 Supl
1 supl. (MaM Mat) OSN 2APS (OSN2) Supl
4 odpadá OSE 4PS
5 odpadá OSE 4PS
Kalábová Martina Terezie
2 přesun << LAT 1ZL 104 z 6. hod
3 přesun << LAT 1ZL 104 z 23.5. 0. hod
6 přesun >> LAT 1ZL na 2. hod
Kolář Pavel
7 odpadá KN 4PS
8 odpadá KN 4ZL
Kotvrdová Anna
0 přesun >> SOM 1OS na 2. hod
1 přesun >> SOM 1OS na 3. hod
2 přesun << SOM 1OS 409 z 0. hod
3 přesun << SOM 1OS 409 z 1. hod
Koudelková Drahomíra
3 spojeno (MaM Mat) OSE 2APS (1PŮL) 304
4 spojeno (MaM Mat) OSE 2APS (1PŮL) 304
Králíková Magda
2 odpadá TV 4PS (2PŮL)
3 supl. (VíJ nem) MAT 3BPS 201 Dozor
3 odpadá TV 4PS (2PŮL)
Kuczynská Lucie
1 odpadá KN 3ZL
3 odpadá AJ 4ZL (1PŮL)
4 odpadá AJ 4ZL (1PŮL)
Krinčevová Lenka
0 odpadá CJL 4PS
1 odpadá CJL 4PS
Neužilová Jana
0 přesun >> AJ 3BPS (1PŮL) na 1. hod
1 přesun << AJ 3BPS (1PŮL) 201 z 0. hod
4 supl. (Zek Mat) CJL 2OS 14 Dozor
Novohradská Deutschová Linda
2 odpadá TV 4PS (1PŮL)
3 odpadá TV 4PS (1PŮL)
Odstrčilíková Andrea
3 odpadá CHE 3ZL
4 supl. (BoJ Mat) ON 3BPS 201 Dozor
6 odpadá CHE 3ZL (CHE1)
7 odpadá CHE 3ZL (CHE2)
Ochmanová Taťána
3 odpadá AJ 4ZL (2PŮL)
4 odpadá AJ 4ZL (2PŮL)
Prášková Jarmila
6 přesun << AJ 2BPS (2PŮL) 101 z 7. hod
7 přesun >> AJ 2BPS (2PŮL) na 6. hod
Soldánová Veronika
3 spojeno (NM Mat) OR 2ZL (2PŮL) 406
Svobodová Hana Antonie
4 přesun << EV 1OS 409 z 8. hod
8 přesun >> EV 1OS na 4. hod
Šulerová Helena
-1. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Zgažar Vít
2 supl. (SeiM Mat) PK 2OS 14 dozor
2 odpadá MAT 3ZL
6 odpadá MAT 3ZL (CHE2)
7 odpadá MAT 3ZL (CHE1)
Změny v rozvrzích tříd
1OS
0 SOM přesun >> na 17.5. 2. hod
1 SOM přesun >> na 17.5. 3. hod
2 SOM 409 přesun << KA z 0. hod
2 CJL odpadá (Zek)
3 SOM 409 přesun << KA z 1. hod
3 ON odpadá (BoJ)
4 EV 409 přesun << SH z 8. hod
4 CHE odpadá (VíJ)
8 EV přesun >> na 17.5. 4. hod
1BPS
7 CHE odpadá (VíJ)
1ZL
1 BIO odpadá (ŠH)
2 LAT 104 přesun << KM z 6. hod
2 CHE odpadá (OA)
3 LAT 104 přesun << KM z 23.5. 0. hod
3 CJL odpadá (Zek)
6 LAT přesun >> na 17.5. 2. hod
2OS
2 PK 14 supluje ZG (SeiM)
4 CJL 14 supluje NJ (Zek)
2APS
-1 OSN OSN2 104 supluje HM (MaM)
0 OSN OSN2 104 supluje HM (MaM)
1 OSN OSN2 supluje HM (MaM)
3 OSE 1PŮL 304 spojí KD (MaM)
4 OSE 1PŮL 304 spojí KD (MaM)
2BPS
5 MAT odpadá (VíJ)
6 AJ 2PŮL 101 přesun << PJa z 7. hod
6 ZEH odpadá (ŠH)
7 AJ 2PŮL přesun >> na 17.5. 6. hod
2ZL
1 AJ 2PŮL odpadá (SV)
1 OR 1PŮL odpadá (NM)
3 OR 2PŮL 406 spojí SV (NM)
3BPS
0 AJ 1PŮL přesun >> na 17.5. 1. hod
1 AJ 1PŮL 201 přesun << NJ z 0. hod
1 OSE odpadá (SeiM)
3 MAT 201 supluje KrM (VíJ)
4 ON 201 supluje OA (BoJ)
3ZL
-1. - 10. les. odborná praxe
4PS
-1. - 8. les. Obecná absence třídy
4ZL
-1. - 10. les. Maturita
Pedagogický dohled u třídy:
4ZL
Hodina: -1. - 10. les., Učitel: Šulerová Helena