Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 14/16, Brno
v
v

Změny v rozvrhu Saturday 12. 6.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou